Önemli! Bu sayfa yetkili birimlere bağlı değildir.
coronastatustr.com

Gizlilik Politikası

Hakkınızda hangi bilgileri neden kaydediyoruz?

Cinsiyet

Semptom gösteren kadın ve erkek dağılımı hakkında, yorum yapabilmek için cinsiyet bilgisini kaydediyoruz.

Yaş grubu

Yaş gruplarını; semptom gösterenleri, yaş grubuna göre ayırabilmek için kaydediyoruz.

Posta kodu

Posta kodlarını, semptom gösterenlerin lokasyona göre dağılımlarını gösterebilmek için kaydediyoruz. Böylece farklı lokasyonlardaki belirli bir semptom gösterenlerin sayısını gösterebiliyoruz.

Test durumu

Test yaptırıp yaptırmadığınızı ve testleriniz sonucunu da kaydediyoruz. Bu bilgiyle semptom gösteren katılımcıların yüzdesini hesaplayabiliyoruz. Bunu harita üzerinde gösteriyoruz.

Semptomlar

Bildirdiğiniz semptomlar Covid-19 virüsü taşıyıp taşımadığınızı gösterir. Semptomların ortaya çıkış zamanı, ne süredir virüse sahip olduğunuz hakkında da bilgi verir. Bu bilgileri toplayıp anonim olarak görselleştiriyoruz.

Çerezler

Çerezleri katılımcı bilgilerinini kendi tarayıcılarında kaydetmek için kullanıyoruz. Bunun için önce izninizi istiyoruz. Bu çerezler ile katılımcılar, eğer semptomları azalırsa bildirebilirler.

Veri silinmesi

Kaydedilen tüm bilgiler anonimdir.Kişisel silinebilir herhangi bir bilgi kaydetmiyoruz.

Ulusal Sağlık Sistemi ile veri paylaşımı

İstendiği taktirde Ulusal Sağlık Sistemine anonim veri sağlıyoruz.

İstatistik ve raporlama

Website hakkında bilgi edinmek için istatistik ve raporlama araçlarını kullanıyoruz. Bunun için Simple Analytics'i kullanıyoruz. Bu eklenti hiçbir şekilde veri kaydetmez veya çerez yerleştirmez.

Hala sorun mu var?